top of page
Man Painting a Wall

BELEIDSPLAN
2022  2025

11 Maart 2022

Goedheid is de enige investering die nooit faalt

Onze wieg stond dus op een goede plek. Wij hebben altijd grote financiële zekerheid en ondersteuning gehad van onze ouders het verzilveren van onze kansen. Maar wij realiseren ons dat niet iedereen zo bevoorrecht is en daarom hebben wij besloten een deel van ons familievermogen middels deze stichting beschikbaar te stellen aan anderen. 

Wij zullen voor nu het bestuur vormen maar wij willen vanaf het begin onze kinderen en kleinkinderen erbij betrekken zodat zij later onze plekken in het bestuur kunnen innemen. Let wel, om maar gelijk heel duidelijk en streng te zijn: we ondersteunen geen initiatieven die direct gerelateerd zijn aan familieleden.
Wij hopen dat de stichting zal bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van de volgende generaties maar zeker ook een verbindende werking zal hebben tussen de afstammelingen van Cor en Jos. 

Maja, Leen, Helen, Ilse en Simone 

bottom of page